Nadějné výsledky léčby Alzheimerovy choroby

27.12.2021

Výzkumníci uvádějí, že hyperbarická kyslíková terapie může být přínosná při léčbě Alzheimerovy choroby.

Podle nové studie může HBOT zlepšit patologii Alzheimerovy choroby a snížit některé symptomy chování spojené s onemocněním.

Nová studie z Tel Avivské univerzity ukazuje, že hyperbarická léčba kyslíkem může zmírnit příznaky pacientů s Alzheimerovou chorobou. Výsledek studie byl publikován v časopise Neurobiology of Aging. "Tato revoluční léčba Alzheimerovy choroby využívá hyperbarickou kyslíkovou komoru" říká prof. Uri Ashery z Sagol School of Neuroscience společnosti TAU. "Nyní jsme poprvé ukázali, že hyperbarická kyslíková terapie může skutečně zlepšit patologii Alzheimerovy choroby a opravit deficity chování spojené s onemocněním. Podle výsledků studie snížila léčba patologii plaku o 40% a neuro-zánět o 40%".
"Tento výzkum je nesmírně vzrušující, protože zkoumá novou terapii, která je příslibem léčby Alzheimerovy choroby," říká Prof. Ashery. Pacienti, kteří podstoupí hyperbarickou kyslíkovou terapii dýchají čistý kyslík v přetlakové místnosti nebo komoře. V této komoře se tlak vzduchu zvýší na dvojnásobek normálního vzduchu. Za těchto podmínek se zvyšuje rozpustnost kyslíku v krvi a je transportována krevními cévami v celém těle. Přidaný kyslík stimuluje uvolňování růstových faktorů a kmenových buněk, které samy podporují hojení.
"V této studii byly příznivé fyziologické účinky hyperbarické kyslíkové terapie přímo demonstrovány na mozkové tkáni postižené Alzheimerovou chorobou,"

"Existují závažné klinické důsledky pro tento výzkum," říká Shapira, hlavní řešitel studie. "Hyperbarická léčba kyslíkem je dobře tolerovaná a bezpečná terapie používaná na klinikách po celém světě pro různé zdravotní stavy, včetně neurologických poruch. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, který by objasnil základní příznivé mechanismy léčby a zhodnotil její příznivé účinky v různých populacích pacientů s Alzheimerovou chorobou, má velký potenciál pro léčbu Alzheimerovy choroby říká Prof. Efrati. "Předpokládáme, že hlavní výzvou v lidském použití bude zahájení léčby v časných stádiích, než dojde ke ztrátě významného množství mozkové tkáně."