OSTEOPOROZA 

06.01.2023

Je nesporné, že moderní medicína jde neustále kupředu. To je skvělá zpráva. Dnes kromě toho, že se dá vyléčit mnoho nemocí, existuje i šance zcela vyléčit konkrétní neduhy. Pacienti bojující například s osteoporózou mají právě takovouto šanci na vyléčení, nebo dokonce zastavení dalšího rozvoje nemoci.

Jako nejúčinnější při léčbě náhlé ztráty sluchu se ukázal hyperbarický kyslík.
Zvýšené množství kyslíku v krvi povzbudí každou buňku v těle a nastartuje ozdravné procesy.

Při léčení ran a popálenin není hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) žádnou novou nebo experimentální metodou. S úspěchem se používá už od roku 1965.

Nová studie z Tel Avivské univerzity (TAU) a lékařského centra Shamir v Izraeli ukazuje, že hyperbarická terapie kyslíkem (HBOT) u dospělých může zastavit stárnutí krevních buněk a proces stárnutí zvrátit. V biologickém smyslu krevní buňky dospělých ve skutečnosti s postupem léčby stávají mladšími.

HBOT účinně pomáhá a zlepšuje kvalitu života při revmatoidní artritidě. Nedostatek kyslíku, hypoxie, má zásadní vliv na progresi revmatoidní artritidy. V postižených kloubech je následkem intraartikulárního tlaku snížený krevní tok a zanícené tkáně trpí kyslíkovou deprivací.

Tinnitus je fantomové vnímání zvuku bez přítomnosti zjevné akustické stimulace.

Mnoho zdravotních potíží, včetně cukrovky, negativně ovlivňuje systém žil a tepen, které přenášejí krev do a z tělesných tkání. Toto poškození se označuje jako onemocnění periferních tepen (PAD).

V roce 1931 obdržel Dr. Otto Warburg Nobelovu cenu za objev, že na rozdíl od všech ostatních buněk v lidském těle rakovinné buňky nedýchají kyslík. Rakovinové buňky jsou anaerobní a ke svému životu kyslík nepotřebují, resp. je pro ně jedovatý.Metodou číslo jedna ve zvyšování hladiny kyslíku v těle je hyperbarická oxygenoterapie v kyslíkové...

Podle nejnovějších zpráv ze světa anti-agingu, v boji proti stárnutí je hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) nezpochybnitelně TOP volbou. V poslední době raketově roste popularita HBOT u mnoha herců, hereček, modelek a veřejně činných osob, jejichž pleť je neustále v centru pozornosti. Co stojí za tajemstvím vypadat a cítit se mladě? V závislosti...

Lymská borelióza patří mezi nebezpečné onemocnění, postihující klouby, vazivové tkáně, orgány, mozek i srdce. Může skončit s trvalými následky, značným snížením kvality života, invaliditou i smrtí.

COVID-19 je onemocněním dýchacích cest, o kterém je známo, že se šíří kapénkami infikovaných pacientů nebo dotykem infikovaných povrchů. Tento kmen koronaviru napadá dýchací systém a jakékoli zpoždění v diagnostice nebo léčbě může v krátké době eskalovat stav pacientů z mírného na život ohrožující. Pokud se u pacientů vyvine pneumonie nebo syndrom...

Hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) stimuluje spící neurony, pomáhá vytvářet nové synapse a axonální spojení a podporuje neuroplasticitu.

Existuje mnoho způsobů, jak může COVID-19 poškodit mozek. Jedním z nejčastějších dopadů COVID-19 na mozek je mozková mlha.Mozková mlha není lékařský nebo vědecký termín, ani není sama o sobě zdravotním stavem. Používá se k popisu toho, jak se člověk cítí, když má pomalé, neostré myšlení s výpadky paměti, pocity zmatenosti nebo boleti hlavy. Nová...

Několik kontrolovaných studií hyperbarické léčby u dětí s autismem zaznamenalo klinické zlepšení stavu dětí. Tato léčba však dosud nebyla hodnocena kontrolovanou studií. Byla proto provedena multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie, aby byla účinnost hyperbarické léčby u dětí s autismem vyhodnocena.

Pro západní svět se pokles kognitivní a funkční výkonnosti spojené s postupujícím věkemstal, vzhledem ke stárnoucí populaci významným problémem. A to nejen zdravotním a sociálním, ale i ekonomickým. Proto se na jeho řešení zaměřuje hlavní výzkumné úsilí mnoha odborných pracovišť po celém světě.