Jak zastavit stárnutí a vrátit čas

27.12.2021

Nová studie z Tel Avivské univerzity (TAU) a lékařského centra Shamir v Izraeli ukazuje, že hyperbarická terapie kyslíkem (HBOT) u dospělých může zastavit stárnutí krevních buněk a proces stárnutí zvrátit. V biologickém smyslu krevní buňky dospělých ve skutečnosti s postupem léčby stávají mladšími.

Vědci zjistili, že jedinečný protokol léčby hyperbarickým kyslíkem v tlakové komoře může zvrátit dva hlavní procesy spojené se stárnutím a jeho chorobami - zkrácení telomer (ochranné oblasti umístěné na obou koncích každého chromozomu) a akumulaci starých a nefunkční buněk v těle.

Studie zaměřená na imunitní buňky obsahující DNA získanou z krve účastníků studie zjistila, že jejich telomery se prodloužily až o 38% a zárověň senescentní buňky poklesly až o 37%. (Senescentní buňky jsou takové zombie buňky. I nadále v nich probíhají metabolické děje, ale buňky se již nemohou dělit a v podstatě ani odumřít. Časem se i mohou stát základem zhoubného nádoru)

Klinická studie byla provedena jako součást komplexního izraelského výzkumného programu, který se zaměřuje na stárnutí jako reverzibilní stav.

"Náš tým se již mnoho let zabývá hyperbarickým výzkumem a terapiemi - léčbami založenými na protokolech vystavení hyperbarickému kyslíku v různých koncentracích uvnitř tlakové komory," vysvětluje profesor Efrati. "Naše úspěchy v průběhu let zahrnovaly zlepšení mozkových funkcí poškozených věkem, mozkovou příhodou nebo poraněním mozku.

Vědci vystavili 35 zdravých jedinců ve věku 64 let a více sérii 60 hyperbarických sezení po dobu 90 dnů. Každému účastníkovi byl odebrán vzorek krve před, během a na konci léčby a také po určité době po ukončení série léčby. Vědci poté analyzovali různé imunitní buňky v krvi a porovnávali výsledky. Výsledek ukázal, že hyperbarická oxygenoterapie ve skutečnosti zvrátila proces stárnutí ve dvou jeho hlavních aspektech: telomery na koncích chromozomů narostly u různých buněčných typů o 20% - 38%; a procento senescentních buněk v celkové populaci buněk bylo významně sníženo - o 11% - 37% v závislosti na typu buněk.

"Zkrácování telomer je dnes považováno za" svatý grál "biologie stárnutí," říká profesor Efrati. "Vědci z celého světa se snaží vyvinout farmakologické a environmentální intervence, které prodloužení telomer umožní. Náš protokol HBOT to dokázal, což dokazuje, že proces stárnutí lze ve skutečnosti zvrátit na základní buněčné-molekulární úrovni."

"Doposud se ukazovalo, že intervence, jako jsou úpravy životního stylu a intenzivní cvičení, mají na zkrácení telomer určitý inhibiční účinek," dodává Dr. Hadanny.

"Ale v naší studii byly telomery za pouhé tři měsíce HBOT schopny se prodloužit způsobem daleko nad rámec aktuálně dostupných intervencí nebo úprav životního stylu. Díky této průkopnické studii jsme otevřeli dveře pro další výzkum buněčného dopadu HBOT a jeho potenciálu pro zvrácení procesu stárnutí. "