Pooperační hojení ran

27.12.2021

Při léčení ran a popálenin není hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) žádnou novou nebo experimentální metodou. S úspěchem se používá už od roku 1965.

Při poranění tkání, ať menšího nebo velkého rozsahu, např. při úrazu nebo při operaci, se stává, že se v postiženém místě zhorší zásobování krví v důsledku poškození cév a tím i k omezení přísunu kyslíku. Také otoky a další následky chirurgického zásahu, mohou utlačit cévy v blízkosti rány a tím dále ohrozit průtok krve a přívod kyslíku do postižených tkání.

Buňky, které nemají dostatečný přívod kyslíku, ztrácejí vitalitu a nakonec mohou i odumřít.

Aby se toto riziko omezilo na minimum, doporučují chirurgové pobyt bezprostředně před a po zákroku pobyt v hyperbarické komoře. Kyslík je pro hojení ran velmi důležitý. Naproti tomu v buňkách, posílených kyslíkovou terapií produkují mitochondrie dostatek energie a tím životaschopnost buněk posilují. V plazmě rozpuštěný hyperbarický kyslík může i nahradit pokles množství kyslíku spojený se ztrátou krve.

Díky hyperbarické oxygenoterapii se rány výrazně rychleji hojí, snižuje se nebezpečí infekce, otoky jsou menší a tkáň se méně jizví. Celý proces hojení a regenerace je rychlejší s menšími komplikacemi. Předpokladem hojení ran je tvorba kolagenní matrice v místě rány.

Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání a tvoří až 30% všech proteinů v našem těle a je zodpovědný za pružnost a pevnost tkání.

Další podmínkou dobrého hojení ran je angiogeneze, tvorba nových krevních cest. Při poranění nebo v operačních ranách dochází k narušení stávajícího krevního zásobení a tím i k nedostatečnému okysličení tkání. Obnova krevních cest a tvorba nových kapilár je tedy pro hojení ran zásadní.

Pro potřebnou tvorbu kolagenní matrice a angiogenezi je nezbytná vysoká saturace kyslíkem, dostatečné napětí kyslíku v buňkách.

Pokud se tkáně vystaví vlivu hyperbarického kyslíku v kyslíkové komoře, tvorba kolagenu a nových kapilár se zvýší až 40-ti násobně oproti hojení ran při atmosférickém tlaku.

Pozitivní účinek hyperbarického kyslíku po hodinovém sezení v kyslíkové komoře působí až 36 hodin. Hyperbarická oxygenoterapie se v těchto případech doporučuje 2x -3x týdně, pochopitelně čím častěji, tím je její účinek silnější.