OSTEOPOROZA 

06.01.2023

Je nesporné, že moderní medicína jde neustále kupředu. To je skvělá zpráva. Dnes kromě toho, že se dá vyléčit mnoho nemocí, existuje i šance zcela vyléčit konkrétní neduhy. Pacienti bojující například s osteoporózou mají právě takovouto šanci na vyléčení, nebo dokonce zastavení dalšího rozvoje nemoci.

Hyperbarická oxygenoterapie používaná u diagnostikované osteoporózy je 100% bezpečnou metodou, protože se jedná o neinvazivní způsob léčby, kupř. bez nutnosti chirurgických zákroků. Terapie spočívá v dýchání pouze čistého kyslíku pod zvýšeným tlakem, který je vytvořen ve speciální hyperbarické komoře.

Normálně je kyslík do našeho těla transportován hemoglobinem nebo zjednodušeně červenými krvinkami. V prostředí s vyšším tlakem se ale kyslík rozpouští v plazmě. Právě z tohoto důvodu - dýchání čistého kyslíku v hyperbarické komoře má vliv na zvýšení oxidační kapacity plazmy. Důležité je, že když je do krve pacienta dodáváno více kyslíku, tento plyn vytlačuje toxiny ze spojení s hemoglobinem, např. kysličník uhelnatý. Na tomto principu, samozřejmě v kostce řečeno je založena léčba intoxikovaných lidí.

Důležité!

Na základě mnoha dosud provedených studií bylo zjištěno, že hyperbarická oxygenoterapie má schopnost "osteoreaktivovat" spící tzv. osteogenních buňky. Je mimořádně cenným biologickým faktorem v procesu regenerace, a hlavně pro lidi bojující s progresivní osteoporózou.Pozor!

V jedné studii byla skupina 20 žen ve věku 38 až 73 let trpících osteoporózou podrobena hyperbarické oxygenoterapii. Během terapiestrávili všichni pacienti v komoře také 15 hodin série terapeutických ošetření, každý zvlášť. Jednalo se o 5 sezení týdně, poté se série ošetření také opakovaly v cyklu 15 sezení, tentokrát však pouze 3 sezení v jednom týdnu. Výsledky BMD (tj. kostní minerální hustota) byly vyšší až o 18,5 % než před sérií ošetření. A nejen to, od 19 lidí z 20 pacientů hlásilo lékařům informace o zmírnění křečí v bederní oblasti. Na druhé straně 17 z 20 lidí uvedlo snížení bolesti. 15 pacientů z 20 vykazovalo zvýšenou pohyblivost v bederní oblasti dolní části páteře.

Krátké shrnutí- po všech sériích provedených testů lze s jistotou říci, že hyperbarická oxygenoterapie působí komplexně jako účinná terapie. Určitě se dá použít u lidí, kteří se léčí s osteoporózou jako jediná forma léčby nebo jako doplněk k danému stádiu léčby. To je mimořádně důležitý a pozitivní argument, protože při této terapii nejsou používána žádná farmakologická činidla.

Podívejte se na nabídku našeho ošetření a domluvte si bezplatné konzultace, po kterých se rozhodnete.