Nový způsob léčby následků cévní mozkové příhody

27.12.2021

Nový způsob léčby poškození mozku může pomoci lidem, kteří utrpěli poškození mozku následkem cévní mozkové příhody nebo jiného traumatu, a to i několik let poté.

Vědci na Tel- Avivské univerzitě v Izraeli používali hyperbarickou kyslíkovou terapii (HBOT) u 74 pacientů tři roky po mrtvici, jejichž stav se již dlouhodobě nelepšil.

Tým lékařů předpokládal, že zvýšená hladina kyslíku v krvi by mohla oživit neaktivní neurony v mozcích u pacientů po mozkové příhodě.

Zdálo se, že to funguje. Po dvou měsících hyperbarické kyslíkové terapie ukázaly obrázky mozku zvýšenou aktivitu v léčené skupině, ve srovnání s kontrolní skupinou bez léčby. Pacienti také vykazovali viditelná zlepšení, jako je snížení ochrnutí, zvýšení citlivosti a obnovené používání jazyka.

Zjištění, publikovaná v časopise PLOS ONE naznačují, že hyperbarická kyslíková terapie je nadějnou léčbou pro pacienty po události, a dokonce i pro pacienty, u kterých se může zdát, že je na další léčbu příliš pozdě. Studie sice nezahrnovala žádné účastníky s mozkovou příhodou starší než tři roky, ale vědci se domnívají, že by podobné výsledky viděli i u pacientů, u kterých se mozková příhoda vyskytla mnohem dříve.

"Tato zjištění zpochybňují původní předpoklady, protože nepochybně dokazují, že neuroplasticita může být stále aktivována měsíce a roky po akutním poranění mozku" řekl Eshel Ben-Jacob, profesor na universitě v Tel-Avivu, který se také na studii podílel. ("Neuroplasticitou" se označuje schopnost mozku vytvářet nové neurony a budovat nové nervové dráhy.)

Zdá se, že hyperbarická kyslíková terapie pomáhá obnovit mozkovou aktivitu tím, že poskytuje mozkovým buňkám hlavní energetickou podporu. Mozek samozřejmě dostává kyslík z normálního dýchání, ale to zjevně nestačí k opravě poškození. Až dvacetinásobné množství kyslíku pomocí hyperbarické kyslíkové terapie, podle profesora Efratiho, aktivuje mozkové buňky do vysokorychlostního systému, obnovuje mozkové spojení a stimuluje neaktivní neurony.

Profesor Efrati a jeho kolegové v současné době testují hyperbarickou léčbu u lidí s traumatickým poraněním mozku. Terapie může mít také místo v léčbě časného stadia Alzheimerovy choroby a demence. "Nyní rozumíme tomu, že mnoho poruch mozku souvisí s nedostatečným zásobováním mozku energií," uvedl Efrati ve své zprávě. "Hyperbarická kyslíková terapie by tak mohla takovéto metabolické abnormality napravit před ještě nástupem plné demence. Je to úžasný potenciál pro zotavení."