Neuropatie a diabetická noha

27.12.2021

Nové výzkumy potvrzují, že neuropatie je primárně způsobena nedostatkem kyslíku.

Příčin neuropatie může být několik. Může jít o důsledek špatného krevního oběhu, utisknutí nervu, zhoršení místního prokrvení, zvýšeného množství glukózy v krvi nebo vlivem toxických chemikálií (léků, pesticidů, těžkých kovů, čisticích rozpouštědel nebo toxických látek), které vytvářejí nadměrné volné radikály, a tím snižují dostupnost kyslíku v buňkách.

Pokud má nervová buňka kyslíku nedostatek, stahuje se a zmenšuje, aby kyslíkem šetřila. To má za následek zvětšení mezery, synaptického spojení, mezi jednotlivými nervovými buňkami a omezení jejich vzájemné vazby. Nervový impulz musí tyto mezery "přeskakovat" a pokud je mezera příliš velká, elektrický nervový impuls se nemůže plynule šířit a celý nervový přenos se naruší.

Až padesát procent pacientů s diabetem pociťuje necitlivost, pálení, elektrizující bodání nebo střílení bolesti v dolních končetinách. Tyto příznaky se mohou objevit už u osob s pre-diabetem nebo se zhoršenou tolerancí na glukózu. Čím je člověk starší, a čím déle trpí cukrovkou, tím je vyšší riziko bolestivých stavů jako následku poškozených nervů.

Nedostatek citu v noze může mít dalekosáhlý dopad. Otlaky, puchýře a drobná poranění mohou přerůst až do nehojících se otevřených ran, které mohou skončit nekrózami, případně amputací.

Léky, které tyto problémy řeší, mají primárně za cíl znecitlivění kořenů nervů na úrovni páteře. Signály bolesti se tak nemohou dostat až do mozku, takže tyto dysfunkční nervové signály nejsou vnímány jako bolest. Bohužel, časem se tělo stane vůči lékům odolným a dávky je nutné zvyšovat.

To může vést až ke znecitlivění končetin a ke ztrátě vnímání toho, kde jsou vaše nohy v čase a prostoru. Tyto příznaky mohou napodobit i Alzheimerovu chorobu a zhoršovat celkový zdravotní stav.

Hyperbarická kyslíková terapie je ověřená účinná metoda při potlačování bolesti a dysfunkce spojené s diabetickými a nediabetickými neuropatiemi rukou a nohou. Hyperbarický kyslík podporuje zdravé nervové funkce prostřednictvím hojení namísto potlačování bolesti.

Diabetická neuropatie může ovlivnit více než jen vaše nohy. Může také zasáhnout váš autonomní nervový systém, který řídí vnitřní prostředí těla, od srdeční frekvence, bolesti hlavy, trávení až po další základní životní funkce.

V důsledku může neuropatie vést k výrazně zvýšené klidové srdeční činnosti, která vyžaduje vyšší spotřebu kyslíku a potenciálně přispívá k vyčerpání srdeční energie. Může také zpomalovat trávení, negativně působit na vnitřní orgány a způsobovat erektilní dysfunkce.

Pokud trpíte diabetickou neuropatií, může vám lékař předepsat mnoho léků, které přímo s neuropatií nesouvisí, včetně antidepresiv, antikonvulziv nebo narkotik, které sice mohou pomáhat s příznaky, ale neřeší podstatu problému. Výsledky mohou být nepředvídatelné, někomu přinesou úlevu, jiným malý nebo žádný účinek, mohou také vyvolat silné vedlejší účinky. Odhaduje se, že periferní neuropatií je postiženo až 100x více osob než osob s neurodegenerativními chorobami.

Hyperbarický kyslík řeší přímo základní problém poškození nervů. Působí na regeneraci nervových buněk, tvorbu nových krevních cév, angiogenezi, a celkové oživení tkání. Zvyšuje bakteriocidní aktivitu bílých krvinek, zvyšuje hladiny růstových faktorů a podporuje léčivý proces špatně se hojících ran.

Muž, 46 let, posledních pět let mu otéká noha a trpí bolestí, která mu narušuje spánek a působí značný životní dyskomfort. Pracuje jako kuchař, dlouhodobě je v pracovní neschopnosti, protože bolest mu nedovolí stát déle než půl hodiny. Noha je oteklá od lýtka až po prsty, kůže je nafialovělá a začíná praskat. Ty samé příznaky se začínají projevovat už i na druhé noze.

Po absolvování 10 sezení v hyperbarické kyslíkové komoře v kombinaci s hirudoterapií kůže získala "normální" barvu a bolestivost klesla o 70%. Po dalších 15 sezení v komoře otoky opadly a bolest zcela ustoupila. Dnes je dlouhodobě bez obtíží.

Žena, 74 let, 20 let diabetička, 14 let trpí neuropatií, noha je oteklá, necítí prsty na nohou a chodidla a špatně se jí chodí, cítí nestabilitu. Po prvních pěti sezení v hyperbarické komoře v kombinaci s hirudoterapií začíná cítit prsty. Říká, že je to pro ni velmi překvapivé, nečekala, že ještě někdy bude cítit svoje nohy. Začala zase chodit na procházky se psem a moc si to užívá.