Mozková příhoda a traumatické poškození mozku

27.12.2021

Traumatické poškození mozku (TBI) včetně mozkové příhody je považováno za jednu z hlavních příčin úmrtí a postižení na světě.

K regeneraci mozku a posílení jeho funkcí a tím i zvyšování kvality života pacientů s TBI trpících chronickými neurokognitivními poruchami nezastupitelně přispívá hyperbarická kyslíková terapie.

V mozku s vícečetnými zraněními se do poškozených částí kyslík obvykle nedostane vůbec, nebo jen omezené množství. Výsledkem je hypoxie tkání, která může mít fatální následky. Mozkové buňky jsou extrémně citlivé na nedostatek kyslíku a při jeho nedostatku nenávratně odumírají.

Hlavní účinky HBO terapie při neurologických poruchách jsou zaměřeny především na zmírnění hypoxie a zlepšení mikrocirkulace, potlačení mozkového edému, zachování a regenerace částečně poškozené tkáně a zabránění progresi mozkových lézí. To vede ke zlepšení mozkového metabolismu, příjmu živin a vylučování odpadních látek.

Nedostatek kyslíku je příčinou patologického procesu, počínaje primárním poškozením mozku hypoxií, zhoršením hypoxie až po sekundární poškození mozku.

Cílem HBO terapie po poranění mozku a mozkové příhodě je zásobit mozkovou tkáň dostatečným množstvím kyslíku a tento proces přerušit. Hyperbarická kyslíková terapie hraje důležitou roli při léčbě hypoxie a ischémie zapojené do patofyziologie několika poruch nervového systému.

HBO terapie je zaměřena na zlepšení dodávek kyslíku do anoxické mozkové tkáně, to je tkáně s minimem kyslíku nebo bez kyslíku. To vede ke zlepšení aerobního metabolismu, snížení edému, zvýšení a intrakraniální tlaku. Hyperbarická kyslíková terapie řeší účinky ischémie a hypoxie spojené s mozkovým edémem tím, že přeruší cyklus hypoxie - edém.

HBOT je považována za hlavní neuroprotektivní terapii a je součástí řady neuroprotektivních strategií určených k ochraně mozku před toxickými účinky chemických látek a léčiv. Důrazně se doporučuje pro léčbu neurodegenerativních postižení.