Hyperbarická léčba kyslíkem u roztroušené sklerózy

27.12.2021

Studie z poslední doby naznačují příznivý účinek hyperbarického kyslíku na roztroušenou sklerózu.

Nová, kontrolovaná, randomizovaná studie zahrnovala 40 pacientů s pokročilou chronickou roztroušenou sklerózou, kteří byli náhodně rozděleni do dvou shodných skupin. Jedna, kontrolní, skupina dostávala čistý hyperbarický kyslík, druhá skupina pouze upravený vzduch jako placebo. Obě skupiny absolvovaly pobyt v hyperbarické komoře při tlaku 2 ATA po dobu 90 minut jednou denně, celkem 20 expozic. K objektivnímu zlepšení došlo u 12 ze 17 pacientů léčených hyperbarickým kyslíkem a u 1 z 20 pacientů léčených placebem. Z toho bylo zlepšení přechodné u sedmi a dlouhodobé u pěti pacientů v kontrolní skupině. Pacienti s méně závažnými formami onemocnění měli příznivější a trvalejší odpověď.

Tyto předběžné výsledky naznačují pozitivní, i když přechodný účinek hyperbarického kyslíku na pokročilou roztroušenou sklerózu. Jde o příznivé výsledky, zkoumání vlivu hyperbarické oxygenoterapie na roztroušenou sklerózu však bude vyžadovat ještě další studium a zkušenosti.


(N Engl J Med. 1983; 308: 181-6.)

MUDr. Boguslav H. Fischer, Morton Marks, MD, a Theobald Reich, MD